انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
تقدیر از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی
تقدیر از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی
تقدیر از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی

تقدیر از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر اقتصاد مقاومتی

11 دی 1395


در سومین جشنواره رتبه بندی شرکت های تابعه شستا از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکت برتر از منظر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تقدیر به عمل آمد.
شرکت های برتر در سومین دوره جشنواره رتبه بندی شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا(با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ ها و شرکت های تابعه مورد تقدیر قرار گرفتند.
وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی در این مراسم، پیشرفته ترین نوع ارزیابی را خود ارزیابی دانست و گفت: پیش برندگی سازمان ها به ارزیابی متکی است و بدون سنجه های ارزیابی این امر امکان پذیر نیست.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی با تاکید بر این که ما بر اقتصاد مقاومتی پایبند هستیم، افزود: اقتصاد مقاومتی را راهی می دانیم برای این که از آسیب های اجتماعی و شکنندگی دور باشیم و هم این که تاب آوری بیشتری برای کشورخود داشته باشیم. ما به دانش بنیان کردن امور معتقدیم و این امر یک تجربه جهانی است و باید با بومی کردن دانش جهانی از آن به عنوان الگو استفاده کنیم.