انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
تجلیل از کشتیرانی پاسارگاد بعنوان 10 کشتیرانی برتر
تجلیل از کشتیرانی پاسارگاد بعنوان 10 کشتیرانی برتر
تجلیل از کشتیرانی پاسارگاد بعنوان 10 کشتیرانی برتر

تجلیل از کشتیرانی پاسارگاد بعنوان 10 کشتیرانی برتر

19 اسفند 2018

از شرکت کشتیرانی پاسارگاد بعنوان یکی از ده کشتیرانی برتر تجلیل شد