انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
دسته بندی
خدمات نمایندگی

خدمات نمایندگی

یکی از حوزه های کاری مهم در  بازار حمل و نقل بین المللی، موضوع نمایندگی کشتی ها است. شرکت کشتیرانی پاسارگاد با داشتن تیمی توانمند، آماده است تا در بنادر گناوه، بندرعباس، پورت راشد و بندر لنگه مالکان کشتی را در زمینه مدیریت کشتی همراهی کند. ورود و خروج شناورها، تهیه مانیفست خروجی، تحویل اظهارنامه به گمرگ، تدارکات آذوقه، آبرسانی به شناورها، تامین سوخت به شناورها، خدمات بار چینی و بار شماری در شناورها  از جمله خدماتی است که این شرکت در حوزه نمایندگی کشتی ها انجام می دهد. تجربه ما در زمینه هدایت کشتی و آشنایی با محیط گمرگی و بندری بنادری که شعب شرکت در آنجا قرار دارد، پشتوانه ما در انجام هر چه بهتر نمایندگی کشتی است.