انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
دسته بندی
ترمینال داری

ترمینال داری


تعمیر و نگه داری کانتینر
در تجارت نوین، کانتینرعلاوه بر آنکه کالاها را نگهداری کرده، خود نیز به عنوان یک دارائی قلمدادشده که باید از آن محافظت کرد. نگهداری از این دارائی  و در صورت نیاز تعمیر آن از جمله خدماتی است که شرکت های حمل و نقل ارائه می کنند. شرکت کشتیرانی پاسارگاد با توجه به داشتن ترمینال اختصاصی در بندر گناوه و بندر راشد دبی، خدمات تعمیر و نگهداری کانتینر را در فعالیت های خود تعریف کرده است.  تجار و مالکان محترم می توانند کانتینرهای خود را در ترمینال اختصاصی این شرکت نگهداری کنند. علاوه بر نگهداری، کارکنان این شرکت آمادگی دارند تا در صورت نیاز به تعمیر، تعمیرات مربوط به کانتینرها را انجام دهند. با توجه به سابقه این شرکت در زمینه نگهداری کانتینر و تجربه کارکنان در زمینه تعمیر کانتینر، خوشحال می شویم کانتینرهای شما را در صورت نیاز، نگهداری کرده و  کارهای تعمیراتی آن را نیزانجام دهیم.

 استریپ و استافینگ کانتینر
تخلیه کالا از درون کانتینرها ( استریپ ) و همچنین بندر بارگیری کالا به داخل کانتینر( استافینگ ) با بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات مجهز در پایانه کانتینری شرکت پاسارگاد در بندر راشد امارات و امکان پالت کردن محمولات فله برای آن دسته از صاحبان کالایی که از خدمات ترمینال استفاده می کنند، با کمترین هزینه ممکن در شرکت کشتیرانی پاسارگاد انجام می شود.


تخلیه و بارگیری کانتینر
انجام کلیه  عملیات تخلیه کانتینر از کشتی به محوطه و بارگیری کانتینر به کشتی در بندر راشد امارات با تجهیزات و تیم مجرب شرکت صورت می گیرد، حمل کانتینرهای خالی از ترمینال کانتینری پاسارگاد از بیرون بندر به پای کشتی جهت بارگیری کشتی در بندر گناوه، کانتینر های خالی خود در ترمینال کانتینری اختصاصی در بندر گناوه که به عنوان مادرپورت این خط می باشد.