انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
شعبه بندر عباس
تا پیش از نام بندر عباس، این شهر مهم جنوبی کشور ایران به نام بندر گمبرون شناخته می‌شد. شاه عباس یکی از پادشاهانی است که در جنوب نقش آفرینی کرده است. او در زمان پادشاهی خود، با سلسله اقداماتی دست انگلیسی‌ها را از این بندر کوتاه کرد و از آن زمان نام این بندر از گمبرون به بندرعباس تغییر یافت.
این بندر در مقیاس ملی و بین‌المللی یکی از بنادر مهم کشور ایران و حوزه خلیج فارس است. این بندر در نگاه سیاست‌گذاران ملی کشور ایران به عنوان بندر هابی شناخته می‌شود که کالاها از سراسر دنیا به این بندر منتقل شده و پس از آن به سایر بنادر ایران توزیع می‌شود. به دلیل اهمیت و نقش غیرقابل انکار این بندر در فعالیت‌های بین‌المللی ایرانیان، گشایش دفتر بندرعباس شرکت کشتیرانی از اهداف اولیه مدیران شرکت تعریف شد. این هدف در سال 1390 محقق شد و شعبه بندرعباس شرکت با استفاده از کارکنانی مجرب وظیفه خدمت‌رسانی به مشتریان را عهده‌دار شد.
از آنجا که بندر عباس نخستین نقطه ورودی حمل بار به کشور محسوب می‌شود، همکاران ما در شعبه بندر عباس، پیگیری اموری چون بارگیری شناور، ترخیصیه کانتینر، هماهنگی ابتدایی با صاحب کالا و سایر امور مرتبط با مشتریان را بر عهده دارند.