انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی

شرکت کشتیرانی پاسارگاد، انتقادات، پیشنهادات و نظرات مشتریان را ارج می نهد." حق همیشه با مشتری است" یکی از ارزش‌های شرکت است. بر اساس ارزش‌های بنيادين شرکت، این شرکت خود را محتاج به شنیدن صدای مشتری می‌داند. باعث خرسندی است که شرکت را در این راه همراهی کنید. با ارسال ایمیل به آدرس info@pasargadline.com صدای مشتری می‌توانید هرگونه پرسش، پیشنهاد، انتقاد یا مشکل را به شرکت گزارش کنید. تیم بازاریابی خود را ملزم دانسته که در کوتاه‌ترین زمان، این موارد را بررسی کرده و به مشتری، گزارش‌های لازم را بدهد.