انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
شعبه دیر
بندر دیر، یکی از بنادر قدیم در دریای نیلگون خلیج فارس است. بنا بر عقیده تاریخ‌دانان، قدمت این بندر به دوره ساسانیان می‌رسد. شرکت کشتیرانی پاسارگاد به خود می‌بالد که نخستین شرکتی است که حمل و نقل کانتینری را در بندر دیر آغاز نموده و  خدمات دریایی نوین را برای ساحل‌نشینان این بندر به ارمغان آورده است.
در این بندر بخشی از تجار زندگی می‌کنند که تا پیش از گام نهادن شرکت کشتیرانی پاسارگاد، با تجارت سنتی به امر تجارت مشغول بوده‌اند اما با ورود شرکت کشتیرانی پاسارگاد به این بندر و بنای حمل و نقل کانتینری در این شرکت، افق وسیع‌تری در پیش پای تجار در این بندر جنوبی گشوده شده است. در بازه زمانی کوتاه فعالیت شرکت کشتیرانی پاسارگاد، کارکنان شرکت پاسارگاد با تلاش و همت بالا، سعی بر ارائه خدمات دریایی کانتینری به تجار در این بندر نموده‌اند. این تحول در بندر دیر، زمینه رضایت و خرسندی ساکنین را فراهم آورده است.