انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
شعبه دبی
تجارت بخشی از سبک زندگی مردمانی است که در بندر زندگی می‌کنند. کشور امارات متحده عربی در دهه‌های اخیر، خیز بلندی را برای انجام تجارت و نقش افرینی در حوزه خلیج فارس برداشته است. شاید تا دو دهه پیش، نقش بندر دبی و به طور کلی امارات متحده عربی در تجارت منطقه خاورمیانه به اندازه امروز پر رنگ نبوده است. اما در حال حاضر این بندر نقش مهمی را در تجارت منطقه ایفا می‌کند. به همین منظور و برای سرعت بخشی به عملیات تجارت دریایی بین‌المللی و به منظور واکنش سریعتر و خدمات‌رسانی بهتر به مشتریان، افتتاح دفتر دبی در دستور کار شرکت کشتیرانی پاسارگاد قرار گرفت.
شرکت کشتیرانی پاسارگاد، مشکلات بازرگانان در این خطه را، دغدغه خود می‌دانست و همواره به دنبال برطرف کردن و تسهیل تجارت در این خطه بوده است. افتتاح دفتر شرکت در کشور امارات و اجاره محوطه اختصاصی جهت استریپ و استافینگ و جمع آوری کالا بصورت FCL  و  LCL از جمله اقداماتی است که این شرکت برای تسهیل بهتر تجارت و رفاه بیشتر مشتریان در این کشور انجام داده است.